Våra produkter – ett miljövänligt alternativ

Det finns många sätt att arbeta för miljön och en hållbar utveckling. På Formpress arbetar vi miljömedvetet med fokus på att minska vår verksamhets påverkan på den värld vi lever i. I vår produktion använder vi varken vatten eller lösningsmedel och vi försöker ständigt förbättra vår verksamhet genom att minimera energiförbrukning, transporter och materialanvändning. Det material som ändå slängs, återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Beståndsdelarna i våra produkter är; björkfaner eller MDF, lim och lack, samt oftast dekor och papper eller tyg.

Lim, lack och dekor består av melamin-indränkt papper. Melamin är en organisk förening som används för att göra våra produkter tåliga. Det är även melaminet som gör att produkterna är vattentåliga. Melaminet är hårt bundet i våra produkter, något vi försäkrar oss om genom att testa produkterna i ett Food Contact Test. Mer om detta test finns att läsa nedan.

FSC®-certifiering

Vi är FSC®-certifierade vilket innebär att vi endast köper in trä- och träfiberprodukter från FSC®-certifierade leverantörer. Genom att använda FSC®-certifierat trä- och träfibermaterial i våra produkter tar vi ansvar för att vårt ingående trämaterial kommer från skogar som brukas långsiktigt och ansvarsfullt.

Länk till vårt certifikat FSC® C141649

FSC® står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell organisation som jobbar med en märkning, som garanterar att en träbaserad produkt kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Den visar på ett socialt och miljömässigt ansvar för världens skogar och de djur och människor som lever och arbetar där. FSC®-märket visar att produkten är tillverkad av virke från certifierad skog. Vi lägger inte per automatik vår märkning på de produkter vi tillverkar. För att få FSC®-märkning på de designs du beställer, hör av dig till någon av våra säljare.

Länk till FSC’s® hemsida

Food Contact Regulation är ett regelverk inom EU som finns till för att se till att material som används tillsammans med mat, inte släpper ifrån sig ämnen som är farliga eller på annat sätt kan försämra maten. Därför genomförs tester som kallas Food Contact Test. De tester som görs, går ut på att kontrollera att produkten som testas inte släpper ifrån sig några av sina komponenter till maten som skulle kunna vara farligt för hälsan eller påverka maten som serveras på produkten. En produkt som genomgått och fått godkänt på testerna, är därmed säkra att använda tillsammans med mat.