Våra produkter – ett miljövänligt alternativ

Det finns många sätt att arbeta för miljön och en hållbar utveckling. På Formpress arbetar vi miljömedvetet med fokus på att minska vår verksamhets påverkan på den värld vi lever i. I vår produktion använder vi varken vatten eller lösningsmedel och vi försöker ständigt förbättra vår verksamhet genom att minimera energiförbrukning, transporter och materialanvändning. Det material som ändå slängs, återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Beståndsdelarna i våra produkter är; björkfaner eller MDF, lim och lack, samt oftast dekor och papper eller tyg.

Det trä som används till faner och MDF kommer ifrån antingen FSC- eller PEFC-certifierade leverantörer. Det innebär att vårt ingående trämaterial kommer från skogar som brukas långsiktigt och ansvarsfullt. Se mer om certifieringarnas betydelse nedan.

Lim, lack och dekor består av melamin-indränkt papper. Melamin är en organisk förening som används för att göra våra produkter tåliga. Det är även melaminet som gör att produkterna är vattentåliga. Melaminet är hårt bundet i våra produkter, något vi försäkrar oss om genom att testa produkterna i ett Food Contact Test. Läs mer om detta test nedan.

Certifiering

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell organisation som jobbar med en märkning, som garanterar att en träbaserad produkt kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Den visar på ett socialt och miljömässigt ansvar för världens skogar och de djur och människor som lever och arbetar där. FSC’s märke visar vilka produkter som gjorts av virke från certifierad skog.

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes och är en global fristående organisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder. PEFC tar sin utgångspunkt i det småskaliga familjeskogsbrukets villkor och bygger på nationella certifieringsstandarder som är anpassade till lokala förhållanden, i linje med internationella PEFCs riktlinjer. PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, naturvårdsanpassat skogsbruk och följer globalt accepterade ISO Guidelines för certifiering.

Food Contact Regulation är ett regelverk inom EU som finns till för att se till att material som används tillsammans med mat, inte släpper ifrån sig ämnen som är farliga eller på annat sätt kan försämra maten. Därför genomförs tester som kallas Food Contact Test. De tester som görs, går ut på att kontrollera att produkten som testas inte släpper ifrån sig några av sina komponenter till maten som skulle kunna vara farligt för hälsan eller påverka maten som serveras på produkten. En produkt som genomgått och fått godkänt på testerna, är därmed säkra att använda tillsammans med mat.

Ladda ned vår miljöpolicy (pdf)